لینک کوتاه

26 آبان 1399       پدرام کریمی      

یکی از خدمات جدیدی که سپند پی در ماه های آینده انجام خواهد داد. دادن لینک کوتاه به مشتریان خود است که باعث میشود هر شخصی در شبکه های اجتماعی و غیره محصولات خود را از طریق درگاه ما بفروش برساند.